SÓSTÓFALVA KÖZSÉG BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS

 

 

 

 

 

 

2020 | 07 | 06.
SÓSTÓFALVA KÖZSÉG BELTERÜLETI VÍZRENDEZÉS

Sóstófalva Község Önkormányzata 2019. október 16-án TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00067 azonosító számon támogatási kérelmet nyújtott be „Sóstófalva község belterületi vízrendezés” címmel, amely pozitív támogatásban részesült. A megítélt támogatás összeget bruttó 60 millió forint, támogatás intenzitása 100%. A projekt tervezett kezdete 2020. július 01.

Sóstófalván több megvalósítási helyszínen valósul meg a beruházás (78/2 hrsz. – 3716 Sóstófalva, Szeles út, 148 hrsz. – 3716 Sóstófalva, Diófa köz, 115 hrsz. -3716 Sóstófalva, Sport u.), ahol árok létesítésével valósítják meg a csapadékvizek elvezetését. Az árkon 1 db hordalékfogó műtárgy épül, a befogadó a településen meglévő árok. A meglévő útburkolatok, járdák elhelyezkedése és lejtésviszonyai, valamint az egyéb közművek elhelyezkedései miatt a csapadékvizek gyűjtését és elvezetését nyílt árkok kialakításával tervezték. A csatornákat, ahol a meglévő közművek és utak helyzete lehetővé teszi nyílt árokkal kerülnek megvalósításra. A meglévő útburkolatok és járdák alatt beton átereszek kialakítására kerül sor. A mederburkolást előre gyártott elemekkel valósítják meg, a teljes létesítmény hossza 520 m.

 

 

 

 

TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00067
Sóstófalva község belterületi vízrendezés
ZÁRÓ FOTÓDOKUMENTÁCIÓ